Tegelstöd

- Bättre än puts - Bättre andrahandsvärde - Beprövad byggmetod

Tegelstöd

Vi har taget i fram ett tidseffektivt sätt att byta enstegs fasaden till tegelfasad. Vilket höjer andrahandsvärdet på huset och förlänger livslängden på huset.

Vårt system är nyutvecklat, mönsterskyddat och CE märkt. Det enda på marknaden som garanterar en problemfri genuin tegelfasad.

Vårt system binder ihop den nya fasaden med huset vilket hindrar eventuella sättningsrörelser mellan den nya och gamla väggen.

Vårt system hindra även riskerna med tjälskjutning mm.

Vi anpassar vårt stöd att passa just ditt hus, vi specialanpassar alla hus.

Vårt tegelstöd är registrerat på PRV och beräknat för eventuella laster som kan uppstå. Så där finns bara ett original.

U-Värde

När man river en enstegsfasad tar man bort den isolering som är tänk att bryta eventuella köldbryggor och stärka hustes isolerförmåga vilket gör att man försämrar husets isolerförmåga.

På dagen putssystem kan man inte återställa någon av den isolering som man plockar bort, cellplast med luftspalt isolerar inte.

Vi sätter dit en fasadisolerskiva som stoppar köldbryggor och stärker isoleringen i huset, skivan är förstås motståndsaktig mot mögel och fukt .

Montage av tegelstödet

Vi plockar bort den befintliga fasaden,kollar över regelstommen
och byter ut skadad stomme och isolering. Monterar våra tegelstöd
och sätte på en ny yt-skiva och fasaden är färdig för tegel.

Kontakta oss så berättar vi mer

Tegelstödet VS Gjuten sockel

Vi ser att husägare med platta på mark som vill ha teglat runt sitt hus idag gjuter en sockel vilket kan leda till sättningar. Idag är där ingen med kunskaper om konstruktioner och materialkännedom som kan ställa sig bakom att gjuta en sockel för att sedan mura en tegelfasad på den. Vi har även hört ett par skräckexempel på att man borrar fast vinkeljärn i trästommen vilket man absolut inte får göra.

Låt oss jämföra lite kritiska punkter mellan tegelstödet och gjuten sockel.

Överföra vertikalbelastning från vägg till grundkonstruktionen

Med tegelstödet: Vilar fasaden på samma grund som resten av huset, alltså hela huset ”lever” i samförstånd.
Med gjuten sockel: Här har du två fasadskikt som jobbar helt oberoende av varandra vilket kan gör att sprickor uppstår i fasaden. 

Den beräknade hållfastigheten (om 100% max belastning som ej få överstigas)

Med tegelstödet: när vi projekterat ett hus så kommer våra stöd att utnyttjas mellan 35-60% av deras kapacitet. (med de absolut sämsta förhållandena)
Med gjuten sockel: De beräkningar vi gjort på sockeln visar att belastning ligger mellan 110-170% och överstiger där med riktvärdet. Att det blir sådana värden beror främst på att sockeln inte tar någon hjälp av den befintliga grunden utan istället försämrar grundförhållandena när man gräver för gjutning. Och är inte entreprenören vaken så gräver han för djupt och kommer ner i rasvinkeln vilket gör att hela huset kan sätta sig.

Förhindra kapillärsugning upp i vägg och golvplatta

Med tegelstödet: Vi förändrar inga markförhållanden.
Med gjuten sockel: Där finns risk att vatten sugs upp från marken och upp i pågjutna sockeln eftersom där inte finns något kapillärbrytande material, det kan leda till en tjälskjutning vid minusgrader.