Så går det till

- Bättre än puts - Bättre andrahandsvärde - Beprövad byggmetod

En presentation på hur det går tillväga