ROT-avdrag

- Bättre än puts - Bättre andrahandsvärde - Beprövad byggmetod

ROT-avdrag

Rot avdraget

Renoveringsbehov på er fastighet? Då kan du utnyttja möjligheten till rot avdrag. På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka hälften i form av skattereduktion. rot avdraget gäller för underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad på fastigheten och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare. 

Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson stå som ägare på huset och det måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerat som ett småhus. 

Skattereduktionen trädde i kraft den 8 december 2008. Från och med den 1 juli 2009 ska entreprenören dra av rot avdraget direkt på fakturan. Företaget får sedan begära att få det avdragna beloppet från Skatteverket. 

 

Hur fungerar rot avdraget 

Skattereduktionen är inte kopplad till fastigheten utan till fastighetsägaren. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet. Tänk på att det totala belopp som du betalar i skatt måste vara högre än den summa du kan få i avdrag, du kan aldrig få ett högre Rot avdrag än vad den slutliga skatten uppgår till. Rot avdraget är därför preliminärt fram tills att deklarationen är gjord och den slutliga skatten för inkomståret är fastställd. 

F-skatt 

För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det enbart är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden, ska du be att få arbetstiden separat specificerad på fakturan. Spara en kopia till deklarationen. 

För mer information gå in på www.skatteverket.se

Ladda ner som PDF