Enstegsfasader

- Bättre än puts - Bättre andrahandsvärde - Beprövad byggmetod

Lite information från internet

Skydda din investering

Varning för enstegstätade fasader

Det har snart gått ett par år sedan den senaste mögelskandalen.

Och de undersökningar som forskningsinstitutet SP har gjort sedan dess bekräftar bilden:Det är omfattande skador på de putsade fasader som byggts med metoden enstegstätning. Värst är det på Väst och sydkusten och andra blåsiga platser.

Vid ett fåtal tillfällen har det blivit mediestormar kring byggmetoder. I juni förra året hände det igen. Risken för fukt- och mögelskador i fasadkonstruktionen enstegstätning blev ett hett debattämne i tidningar och teve.

Det var SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som slog larm i en facktidning. Men genomslaget blev betydligt större än man räknat med. Institutet ordnade en temadag om riskerna med fasadkonstruktionen och räknade med 25 – 30 deltagare. Det kom 320 personer. Ytterligare 100 personer fick inte plats.

– Min syn är att det förekommer läckage i stor omfattning. Det är väldigt stora skador tyvärr, säger Anders Jansson, forskare och skadeutredare på SP.

Han har själv kört runt till åtskilliga områden runt om i hela Sverige och har hittills undersökt runt 300 hus. Värst drabbad är Väst och sydkusten, från Skåne till norr om Göteborg. Där är det mer regel än undantag att det har läckt in, enligt Anders Jansson.

– Det finns en klar koppling mellan väderutsatt läge och läckage. På ställen där det inte är väderutsatt läge där har vi mindre inläckage, även om det finns stora otätheter, säger han.

Med väderutsatt läge menar han vindtryck. När det regnar rinner vatten utmed fasaderna. Hård vind trycker sedan in vattnet i otätheterna. På Västkusten är fasader vända mot syd, sydväst och väst mest utsatta för hårt vindtryck.

– I inlandet har vi väldigt få inrapporterade skador, trots att det förekommer otätheter på fasaderna. Jag kollade ett objekt i Borlänge som låg väldigt väderskyddat. Fasaden hade väldigt stora otätheter men inga inläckage alls, säger Anders Jansson.

Detta är en av många rapporter som rör enstegstätning och har ni ett hus med detta system så är risken stor för att ni någon gång kommer att råka ut för problem med fukten.

Men även om ert hus är friskt och kommer klara sig från att få fuktproblem så blir ni drabbade av en värde minskning av huset eftersom problemet kvarstår så länge enstegstätade fasaden sitter kvar.

Gör en fuktbesiktning för är där en skada kan skadorna förvärras om man inte gör något och kostnaderna blir mycket högre, man skall även tänka på hälsoaspekten och hur detta kan påverka familjens hälsa.

Kritiserad byggmetod kan stoppas

Efter larmet om fuktskador i hus som byggts med enstegstätning har tekniken övergetts av flera av de stora byggföretagen. Nu sätter försäkringsbolagen klackarna i backen, vilket kan innebära slutet för metoden.

Den så kallade enstegsmetoden användes ursprungligen i Tyskland då man tilläggsisolerade murade hus.

Enstegsfasad är en fasad utan luftspalt. Ett tunt lager puts läggs på cellplast. Sedan följer en ute-gipsskiva, träregel med isolering, plastfolie och gipsskiva.

Problemen uppstår när det regnar och blåser. Vatten tränger in i sprickor i fasaden, både i sprickbildningar i väggen men framför allt vid infästningar, fönster, dörrar eller balkonger. Eftersom konstruktionen inte har en luftspalt har vattnet ingenstans att ta vägen. Fukt samlas inne i fasaden och det uppstår mögel och röta.

Under 2000-talet har det byggts över 160 000 villor och många flerfamiljshus i Sverige med enstegsmetoden. Idag kämpar många familjer för att få byggbolagen att åtgärda de mögelskadade fasaderna.

Fasader vars konstruktion inte tål fukt utan ger mögel och röta. Många husägare får ingen hjälp från byggbolagen att sanera och bygga om. De lever i osäljbara hus som kan ge hälsoproblem.

De första skadorna som utreddes dök upp i Hammarby Sjöstad i början av 2000-talet. När sedan larmet kom fick metoden stor uppmärksamhet i media med många oroliga hus- och bostadsrättsägare som följd.

Nu ser det ut som om försäkringsproblem kan sätta definitivt stopp för metoden. Fasader byggda med enstegsmetoden underkänns helt enkelt av återförsäkringsmarknaden i Europa.

–De här problemen är väldigt geografiskt koncentrerade, och då speciellt längs hela västkusten ner till Skåne. Problemet är inte att det alltid går snett när man ¬använder den, utan att den är så intolerant även mot små fel i utförandet. Och när skador uppstår räcker premierna ingenstans.

Gå gärna ut på internet och sök enstegsfasader för mer information. 

Läs mer här

Viktigt att läsa

Eventuella skador bör i vart fall delvis täckas av den tioåriga byggfelsförsäkringen. Den som dröjer med att anmäla skadorna till försäkringsbolaget tills att huset t.ex. är tretton år gammalt, får betala reparationskostnaderna på egen hand. Är det så att man känner till att skador finns på huset, men dröjer med att anmäla skadorna till försäkringsbolaget, får man själv stå för de skador som har uppkommit till följd av dröjsmålet. Skadeanmälan bör därför ske så snart som möjligt.

Om man har en enstegstätad fasad, kan det vara lämpligt att låta undersöka fasaden. Behöver alla fyra sidor bytas på en normal villa, ligger reparationskostnaden på ungefär 400 000 och uppåt.

Vad som är extremt besvärligt med enstegstätade fasader, är att man som privatperson, inte på ett enkelt sätt utan ingrepp kan undersöka om fasaden är skadad. Det innebär att man aldrig kan vara säker på fasadens kondition utan hela tiden måste leva med en osäkerhet, om att fasaden kan ha börjat läcka in vatten. En skadebenägen fasad som dessutom har den inbyggda osäkerheten att den i princip kräver årliga ingrepp av fackmän (tekniska konsulter), för att konsumenten/husägaren ska kunna ha veta om fasaden har drabbats av fukt- och mögelskador, kan enligt förbundets förmenande inte betraktas som annat än en misslyckad konstruktion. Det är helt enkelt inte acceptabelt att en konsument som köper ett hus, ska behöva leva med en fasad som kräver minutiös övervakning för att denne ska kunna vara säker på att den alltjämt upprätthåller sin funktion.

Skador i enstegstätade fasader. Fukt- och mögelskadorna syns oftast inte utanpå fasaden, men kan likväl finnas inuti konstruktionen. SP har tagit fram en metod för att undersöka om skador finns inuti fasaden, se www.sp.se (tel 010-516 50 00). På SP:s hemsida finns även en lista på företag som utför mätningar enligt denna metod.